Ajankohtaista

Lähde: www.te-palvelut.fi

Matka- ja yöpymiskustannukset ja liikkuvuusavustus

Työ- ja elinkeinotoimisto voi korvata työnhakuun ja työllistymiseen liittyviä kustannuksia.

Työnhakumatkojen korvaukset

Jos olet työtön työnhakija, TE-toimisto voi korvata työnhakuusi liittyviä matka- ja yöpymiskustannuksia. Edellytyksenä on, että korvaus katsotaan työllistymisesi ja työvoiman saatavuuden kannalta tarkoituksenmukaiseksi.

Matka- ja yöpymiskustannusten korvausta voi saada matkoista työhaastatteluun Suomessa tai toisessa EU-/ETA-maassa, jos työ kestää vähintään kaksi viikkoa ja työaika on keskimäärin 18 tuntia viikossa.

Kustannusten korvaukset matkoista TE-palveluihin

Jos olet työtön, TE-toimisto voi korvata matka- ja yöpymiskustannuksia matkasta

  • työvoimakoulutuksen valintatilaisuuteen tai soveltuvuuskokeeseen
  • oppilaitokseen ennen työvoimakoulutuksen aloittamista, jos vammasi tai sairautesi edellyttää tutustumista oppilaitoksen esteettömyyteen ja soveltuvuuteen
  • asiantuntija-arviointiin
  • TE-toimistoon, jossa laadit tai tarkastat työllistymissuunnitelman tai sitä korvaavan suunnitelman tai saat henkilökohtaista ammatinvalinta- ja uraohjausta ja tarvitset vamman tai sairauden vuoksi kuljetuspalvelua.

Matkakustannusten korvausmäärä

Matkakorvauksen määrä perustuu matkan kilometreihin kerrottuna 0,21 eurolla. Matkakustannukset korvataan kokonaan siltä osin kuin ne ylittävät 12 euroa, kuitenkin enintään 200 euroa.

Yöpymiskustannusten korvaus perustuu aiheutuneisiin kustannuksiin. Korvaus voi olla enintään 80 euroa vuorokaudessa.

Korvauksen hakeminen ja maksaminen

Hae työ- ja elinkeinotoimistosta

  • matka- ja yöpymiskustannuksien korvausta kuukauden kuluessa matkan päättymisestä
  • muuttokustannusten korvausta kuukauden kuluessa muutosta. Muutto on pitänyt tapahtua kuuden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta, jos työ on alkanut viimeistään 31.12.2016.

Jos haet korvausta yöpymis- tai muuttokustannuksista, liitä hakemukseen tositteet aiheutuneista kuluista.

TE-toimisto voi hyväksyä korvauksen maksettavaksi kokonaan tai osittain ennakkona.

Korvaushakemus matka- ja yöpymiskustannuksille sekä muuttokustannuksille (TEM611)

Liikkuvuusavustus

Voit saada liikkuvuusavustusta kustannuksista, jotka aiheutuvat työn vastaanottamisesta. Korvauksen maksaa työttömyyskassa tai Kela.

Liikkuvuusavustuksen saamisen edellytyksenä on, että

  • olet oikeutettu työttömyysetuuteen
  • työ kestää vähintään kaksi kuukautta ja säännöllinen työaika on vähintään 18 tuntia viikossa
  • työmatkan kesto keskimäärin yli 3 tuntia päivässä tai osa-aikatyössä yli 2 tuntia päivässä.

Liikkuvuusavustus on peruspäivärahan suuruinen. Sen kesto porrastetaan työsuhteen keston mukaan.

Avustusta on haettava hyvissä ajoin ennen kuin työ alkaa, jotta työttömyyskassa tai Kela voi selvittää avustuksen myöntämisen edellytykset. Lisätietoa liikkuvuusavustuksesta ja sen hakemisesta Kelan verkkosivuilta:

Liikkuvuusavustusta työmatkoihin (kela.fi)

 

 

***************************************************************************************************************************************