Yrittäjä

Työnantajalle oppisopimuksesta

 

Oppisopimuskoulutus on nykyaikainen tapa kouluttaa henkilöstöä. Se on yritykselle investointi osaamiseen, joka maksaa itsensä takaisin. Oppisopimuskoulutus sopii myös koko organisaation kehittämisen välineeksi.

 

Oppisopimus soveltuu työnantajalle, kun

 • palkataan uusi työntekijä, jolta puuttuu alan ammatillinen koulutus tai pätevyys tai jonka ammattitaito on puutteellinen
 • koulutetaan henkilöstöä uusiin työtehtäviin
 • kehitetään yrityksen olemassa olevan henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa
 • sopivan koulutuksen saanutta työntekijää ei löydy työmarkkinoilta
 • tarvitaan räätälöityä tutkintoon johtavaa koulutusta useammalle työntekijälle.

 

Koulutettaessa oppisopimuksella työnantaja saa:

 • ammattilaisia yritykseen
 • maksutonta koulutusta ja näyttötutkinnon työntekijälle
 • koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvan ohjaamisen järjestämiseen
 • mahdollisesti palkkatukea, palkattaessa oppisopimuksella työtön tai työttömyysuhanalainen työnhakija.

 

Työnantaja sitoutuu:

 • solmimaan oppisopimuksen keston mukaisen määräaikaisen työsopimuksen
 • noudattamaan työlainsäädäntöä ja alan työehtosopimusta
 • nimeämään opiskelijalle vastuunalaisen työpaikkakouluttajan, joka ohjaa, valmentaa ja arvioi opiskelijan työssäoppimista
 • antamaan opiskelijalle monipuolisia työtehtäviä ja oppimisympäristön, jotta opiskelija saavuttaa tutkinnon tavoitteiden mukaisen osaamisen
 • järjestämään opiskelijalle mahdollisuuden osallistua oppilaitoksen järjestämiin tietopuolisiin opintoihin.