Työnohjaus

Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on oman työn, työn vaatimusten, toimintatapojen ja oman itsensä tutkimista, arviointia ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjaus on myös työhön, työyhteisöön ja työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tulkitsemista ja jäsentelyä. Keskeisenä menetelmänä työnohjauksessa on luottamuksellinen keskustelu. Ohjausta voidaan toteuttaa yksilöille, ryhmille ja kokonaisille työyhteisöille.

Työnohjauksessa käsitellään työtilanteita ja työn käytäntöjä tarkoituksena oppia niistä ja vahvistaa ammatti-identiteettiä. Työnohjaus ei tuo valmiita ratkaisumalleja työhön tai työyhteisölle. Työnohjaus ei ole terapiaa, koulutusta tai konsultaatiota, vaikka sillä saattaa toisinaan olla yhtymäkohtia niihin.

Ohjaukset toteutetaan sovittuna aikana ohjattavan työpaikalla.

Yksilöohjaus kestää n. 45 min kerta ja keskimäärin niitä on 4 – 7.

Ryhmäohjaus kestää 1.5 h kerta ja keskimäärin niitä on 6 – 8. Tarvittaessa ryhmäohjaukseen voidaan sisällyttää myös henkilökohtaista ohjausta.