Yksityishenkilöt

Avoimen hakemuksen laadinta

AVOINHAKEMUS

Etu- ja sukunimi

Jakeluosoite
00000 Postitoimipaikka

Puh. (+358) 00 000 0000

Sähköpostiosoite

 

Vastaanottajan titteli

Etunimi Sukunimi

Yrityksen nimi
Jakeluosoite
00000 Postitoimipaikka

Viite (mahdollinen puhelinkeskustelu tai muu yhteydenotto)

Otsikko (esim. osaamista tai haettavaa tehtävää kuvaava otsikko)

Avaus

Kerro keskeinen osaamisesi yleisellä tasolla ja kerro millaisia tehtäviä olet etsimässä. Yritä miettiä työnantajan puolesta melko konkreettisia työtehtäviä ja markkinoi näihin tehtäviin liittyvää osaamista. Jos olet kiinnostunut myös muista soveltuvista tehtävistä, mainitse siitä tässä. Kerro, miksi juuri tämä yritys kiinnostaa työpaikkana – ainakin, jos siihen on selkeä motiivi. Kuvaa tiiviisti tehtävään vaadittava osaamisesi ja ehkä koulutus. Älä tee kappaleesta liian pitkää. Kiinnitä erityistä huomiota tähän aloituskappaleeseen, jotta työnantaja kiinnostuisi lukemaan lisää.

Osaaminen

Kerro tarkemmin työkokemuksestasi tai muualta saadusta osaamisestasi hakemiisi tehtäviin. Esitä osaamisesi kiinnostavasti ja riittävän konkreettisesti. Voit yhdistää eri työpaikoissa hankittua osaamista. Tarvittaessa voit myös mainita tärkeimpien työnantajien nimen ja kertoa, mitä olet tehnyt. Älä kuitenkaan toista tarkasti jo CV:ssä antamiasi tietoja.

Kirjoita toinen kappale, ellei tarvittava tieto mahdu yhteen kappaleeseen tai jos haluat erikseen kertoa esimerkiksi koulutuksesta saadusta osaamisesta.

Taidot ja luonne

Kerro tässä taidoistasi, vahvuuksistasi ja ominaisuuksistasi, jotka edesauttavat tässä työtehtävässä menestymistä. Millainen olet ihmisenä, työtoverina, persoonana tai millaista palautetta olet entiseltä työnantajalta tai työtovereilta saanut. Tarpeen mukaan voit kertoa kielitaidosta, it-taidoista, tiimityötaidoista. Perustele mahdollisuuksien mukaan osaamistasi.

Lopetus

Voit vielä korostaa mielenkiintoasi ja vahvuuksiasi haluamiisi tehtäviin. Ilmoita halukkuutesi henkilökohtaiseen tapaamiseen.

Ystävällisin terveisin

Allekirjoitus

Nimen selvennys (Ei tarvita, ellei erityisesti vaadita)

LIITE: Ansioluettelo

työtodistukset jos pyydetään

CV / Ansioluettelon voit laatia sivullamme kohdasta työnhaku/laadi cv

Työyhteisöpalvelu